DSCF0916

Վարդան Թադևոսյան / տնօրեն / 1998թ.

DSCF3281

Գոհար Խաչատրյան

/բժիշկ- վերականգնողաբան/ 2008թ.

DSCF3339

Կարինե Ծատրյան

/ավագ թերապիստ-բուժքույր/ 1999թ.

DSCF3306

Կարինե Իսրայելյան

/վերականգնող թերապիստ-բուժքույր/ 1999թ.

DSCF3366

Դիանա Մամունց

 /վերականգնող թերապիստ-բուժքույր/ 1999թ.

Marietta

Մարիետա Սարգսյան

/վերականգնող թերապիստ-բուժքույր/ 1999թ.

IMG_20141208_114430

Մարինե Գրիգորյան

/վերականգնող թերապիստ-բուժքույր/ 1999թ.

DSCF3327

Քրիստինե Պետրոսյան

 /վերականգնող թերապիստ-բուժքույր/2003թ.

3

Նանե Ավագյան

 /վերականգնող թերապիստ-բուժքույր/ 2005թ.

DSCF3326

Մարինա Սերգեևա

/վերականգնող թերապիստ-բուժքույր/2008թ

alvina

Ալվինա Ադամյան

/վերականգնող թերապիստ-բուժքույր/2015թ

sirun

Սիրուն Հայրապետյան

/վերականգնող թերապիստ-բուժքույր, վիճակագիր/2015թ

meline

Մելինե Սարգսյան

/վերականգնող թերապիստ-բուժքույր/2015թ

inga

Ինգա Լալայան

/վերականգնող թերապիստ-բուժքույր/2015թ

DSCF3492

Իրինա Մարգարյան /բուժքույր/ 2011թ.

DSCF3290

Լուսինե Գալստյան /բուժքույր/ 2011թ.

IMG_3677

Անուշ Գրիգորյան/ հոգեբան/2011թ.

IMG_3675

Արմինե Դանիելյան / հոգեբան/ 2015թ.

DSCF3346

Լիանա Գրիգորյան /լոգոպեդ/ 2006թ.

DSCF3276
Արմինե Բաբայան  /լոգոպեդ/ 2011թ.

DSCF6167

Մարինե Օսիպյան /մանկավարժ/ 2007թ.

DSCF3520

Զոյա Բարսեղյան /մանկավարժ/ 2014թ.

DSCF3453

Նորա Աղաբեկյան /դայակ/ 2007թ.

DSCF3517

Ինեսսա Արզումանյան

/գլխ. հաշվապահ/ 2002թ.

DSCF3506

Նելլի Աղաջանյան /տնտեսվար/ 2003թ.

13081842_1025941000830768_1675015724_n

Աննա Գրիգորյան

/տեղեկատվական ծառայություն/  2011թ.

IMG_9287

Անուշ Ղազարյան /քարտուղար/ 2017թ.

Լիկա  

Անժելիկա Զաքարյան /սոց.աշխատող/2015թ.

image

Արայիկ Ֆիրյան

/թենիսի ուսուցիչ/ 2015թ.

DSCF3457

Սերոբ Մամունց

 /արվեստի ուսուցիչ-բրուտագործ/ 2012թ.

16684473_1273475822743950_59944542_n

Մերի Մուսայելյան /կերպարվեստի ուսուցիչ/ 2017թ.

2014-07-22 18

Ինգա Հայրապետյան /մաքրամեի ուսուցիչ/ 2012թ.

IMG_5629

Գայանե Խաչատրյան

/երաժշտական դասընթացների ուսուցիչ/  2011թ.

Տեխնիկական անձնակազմ

DSCF3418

Իննա Մելքումյան  2004թ.

DSCF3449

Նարինե Սարգսյան 2007թ.

DSCF3469

Սուսաննա Հովսեփյան 2010թ.

DSCF3652

Մաիլյան Անժելա 2010թ.

DSCF3419

Կարինե Բեգլարյան 2011թ.

DSCF3406

Ռիմա Մարկոսյան /խոհարար/2006թ.

DSCF3423

Հասմիկ Մուսայելյան /խոհարար/ 2007թ.

Անվտանգության ծառայողներ

1

Վլադիմիր Աղաջանյան  2006թ.

IMG_9144

Վանյա Սահակյան  2017թ.

DSCF0680

Դավիթ  Ալեքսանյան  2016թ.