IMG_9989

Վարդան Թադևոսյան / տնօրեն / 1998թ.

IMG_0038

Մարինե Աթայան

/բժիշկ- վերականգնողաբան/ 2017թ.

IMG_0050

Կարինե Ծատրյան

/ավագ թերապիստ-բուժքույր/ 1999թ.

IMG_0060

Կարինե Իսրայելյան

/վերականգնող թերապիստ-բուժքույր/ 1999թ.

DSCF3366

Դիանա Մամունց

 /վերականգնող թերապիստ-բուժքույր/ 1999թ.

Marietta

Մարիետա Սարգսյան

/վերականգնող թերապիստ-բուժքույր/ 1999թ.

IMG_20141208_114430

Մարինե Գրիգորյան

/վերականգնող թերապիստ-բուժքույր/ 1999թ.

IMG_0027

Քրիստինե Պետրոսյան

 /վերականգնող թերապիստ-բուժքույր/2003թ.

IMG_0020

Նանե Ավագյան

 /վերականգնող թերապիստ-բուժքույր/ 2005թ.

IMG_0016

Մարինա Սերգեևա

/վերականգնող թերապիստ-բուժքույր/2008թ

IMG_0080

Ալվինա Ադամյան

/վերականգնող թերապիստ-բուժքույր/2015թ

sirun

Սիրուն Հայրապետյան

/վերականգնող թերապիստ-բուժքույր, վիճակագիր/2015թ

IMG_0084

Մելինե Սարգսյան

/վերականգնող թերապիստ-բուժքույր/2015թ

IMG_0071

Ինգա Լալայան

/վերականգնող թերապիստ-բուժքույր/2015թ

IMG_0100

Իրինա Մարգարյան /բուժքույր/ 2011թ.

IMG_0064

Լուսինե Գալստյան /բուժքույր/ 2011թ.

IMG_3675

Արմինե Դանիելյան / հոգեբան/ 2015թ.

DSCF3346

Լիանա Գրիգորյան /լոգոպեդ/ 2006թ.

IMG_0696logoped

Հայկուհի Բաղդասարյան /լոգոպեդ/ 2017թ.

IMG_0687 hogeban

Մարինա Գաբրիելյան /հոգեբան/ 2017թ.

DSCF6167

Մարինե Օսիպյան /մանկավարժ/ 2007թ.

DSCF3520

Զոյա Բարսեղյան /մանկավարժ/ 2014թ.

IMG_0574hatuk.mank

Քրիստինե Սարգսյան /հատուկ մանկավարժ/ 2017թ

IMG_0577_pp-op-jj

Արմինե Գաբրիելյան /հատուկ մանկավարժ/ 2017թ.

IMG_0580

Կարինե Բալասանյան /հատուկ մանկավարժ/ 2017թ.

IMG_0583hatuk mank

Լիանա Տոնյան /հատուկ մանկավարժ/ 2017թ

IMG_0592hatuk.mank.

Նորա Կարապետյան /հատուկ մանկավարժ/ 2017թ.

IMG_0599  hatuk.mank

Հասմիկ Հարությունյան /հատուկ մանկավարժ/ 2017թ.

IMG_0680hatuk.mank

Գայանե Պետրոսյան /հատուկ մանկավարժ/ 2017թ.

DSCF3453

Նորա Աղաբեկյան /դայակ/ 2007թ.

DSCF3517

Ինեսսա Արզումանյան

/գլխ. հաշվապահ/ 2002թ.

DSCF3506

Նելլի Աղաջանյան /տնտեսվար/ 2003թ.

IMG_0022_A_pp

Ռիտա Պետրոսյան

/տեղեկատվական ծառայություն/  2017թ.

IMG_9287

Անուշ Ղազարյան /քարտուղար/ 2017թ.

Լիկա  

Անժելիկա Զաքարյան /սոց.աշխատող/2015թ.

IMG_0603soc ashx

Անուշ Պետրոսյան /սոց.աշխատող/ 2017թ.

image

Արայիկ Ֆիրյան

/թենիսի ուսուցիչ/ 2015թ.

DSCF3457

Սերոբ Մամունց

 /արվեստի ուսուցիչ-բրուտագործ/ 2012թ.

IMG_0005-A

Անի Աղաջանյան /կերպարվեստի ուսուցիչ/ 2017թ.

2014-07-22 18

Ինգա Հայրապետյան /մաքրամեի ուսուցիչ/ 2012թ.

IMG_5629

Գայանե Խաչատրյան

/երաժշտական դասընթացների ուսուցիչ/  2011թ.

IMG_0116

Մարիամ Սահակյան

/լողավազանի տեխնիկ/ 2017թ.

Տեխնիկական անձնակազմ

DSCF3418

Իննա Մելքումյան  2004թ.

DSCF3449

Նարինե Սարգսյան 2007թ.

DSCF3469

Սուսաննա Հովսեփյան 2010թ.

DSCF3652

Մաիլյան Անժելա 2010թ.

DSCF3419

Կարինե Բեգլարյան 2011թ.

DSCF3406

Ռիմա Մարկոսյան /խոհարար/2006թ.

DSCF3423

Հասմիկ Մուսայելյան /խոհարար/ 2007թ.

Անվտանգության ծառայողներ

1

Վլադիմիր Աղաջանյան  2006թ.

IMG_9144

Վանյա Սահակյան  2017թ.

DSCF0680

Դավիթ  Ալեքսանյան  2016թ.