ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ 

ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

 ՈՒՆԵՑՈՂ  ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ ԱՆԱՊԱՀՈՎ ԵՎ

 ԱՌԱՆՁԻՆ  (ՀԱՏՈՒԿ)  ԽՄԲԵՐԻ

(բացառությամբ այն բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակների և
բուժծառայությունների,որոնց ցանկը հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի
 Հանրապետության ֆինանսների նախարարի հետ)
 1.  1-ին, 2-րդ և 3-րդ խմբի հաշմանդամներ` հաշմանդամության վկայական, տրված կոնսաթոշակ նշանակող մարմնի կողմից.

 2. Հայրենական պատերազմի  մասնակիցներ և նրանց հավասարեցված անձինք` համապատասխան  վկայական, տրված զինկոմիսարիատի կողմից.

 3. Կենսաթոշակի անցնելու կապակցությամբ պահեստ արձակված զինծառայողներ` համապատասխան վկայական, տրված զինկոմիսարիատի կողմից.

 4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ, ինչպես նաև ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքների անդամներ (ամուսին, ծնողներ, մինչև 23 տարեկան երեխաներ) համապատասխան վկայական, տեղեկանք, տրված զինկոմիսարիատի կողմից.

 5. Բազմազավակ ( մինչև 18 տարեկան 4 և ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող) ծնողներ` համապատասխան վկայական կամ տեղեկանք տրված  համապատասխան մարմինների կողմից.

 6. Չերնոբիլի ատոմային էլեկտրոէներգիայի կայանի (ԱԷԿ) վթարի հետևանքների վերացման աշխատանքների մասնակիցներ` համապատասխան վկայական տրված զինկոմիսարիատի կողմից.

 7. Բռնադատվածներ` բռնադատվածի վկայական, տրված ԼՂՀ արդարադատության նախարարության կողմից.

 8. Բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտում իրավասու պետական մարմնի ուղեգրով բոլոր բուժհաստատություններում ամբուլատոր և ստացիոնար պայմաններով բժշկական հետազոտության ենթարկվողներ բժշկասոցիալական փորձաքննության հանձնաժողովի /ԲՍՓՀ/ կողմից տրված ուղեգիր.

 9. Մինչև 18 տարեկան երեխաներ` ծննդյան վկայական կամ անձնագիր.

 10. Զորակոչային տարիքի անձինք (հիվանդանոցային և ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնություն և փորձաքննություն)` զինկոմիսարիատի ուղեգրով կամ տարածքային պոլիկլինիկայի ուղեգրմամբ հաստատված տարածքային զինկոմիսարիատի կողմից.

 11. Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձինք` վկայական կամ տեղեկանք տրված համապատասխան  մարմինների կողմից.

 12. Զինծառայողներ (նրանց հավասարեցված անձիք) և նրանց  և նրանց ընտանիքների անդամներ (ամուսին, ծնողներ)` համապատասխան վկայական տրված ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության կողմից.

 13. Ձերբակալվածներ, կալանավորված անձիք և ազատազրկման դատապարտվածներ` տրված ԼՂՀ ոստիկանության կողմից.

 14. 63 տարին լրացած և ավելի բարձր տարիքի անձիք` անձնագիր կամ վկայական տրված կենսաթոշակ նշանակող մարմնի կողմից.

 15. Վերարտադրության տարիքի կանայք` հղիության, ծննդաբերության և հետծննդյան շրջանում` տեղեկանք տրված համապատասխան բուժհիմնարկի կողմից.

                                   Հաստատված է`

ԼՂՀ առողջապահության նախարարության

Թիվ 215 առ 16 հուլիսի  2014 թ. հրամանով

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ

ԼՂՀ ԱՆ «Ք. ՔՈՔՍԻ ԱՆՎԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ»

ՊՈԱԿ ՎՃԱՐՈՎԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

(բացառությամբ սոցանապահով խմբերին պատկանող անձանց )

ՀՀ

Կենտրոնական նյարդային ծանր ախտորոշումով հիվանդների հիվանդանոցային բուժում

Գինը

/դրամ/

1

Մանկական ուղեղային լուծանք

645500

2

Ողնուղեղի և գլխի վնասվածքներ

645500

3

Իշեմիկ կաթված

645500

Մեկ հիվանդի բուժման միջին տևողությունը 50 օր

Մեկ օրվա բուժման արժեքը

12910

ՀՀ

Վերականգնողական բուժում հիվանդանոցային պայմաններում

Գինը /դրամ/

1

Մկանային դիստրոֆիա

286500

2

Կոտրվածքներ

286500

3

Պլեքսիտ

286500

4

Իշեմիկ կաթված հեմիպարեզ

286500

Մեկ օրվա հիվանդի բուժման միջին տևողությունը 30 օր

Մեկ օրվա բուժման արժեքը

9550

ՀՀ

Վերականգնողական բուժում ցերեկային ստացիոնարում

Գինը /դրամ/

1

Պլեքսիտ

136500

2

Դիպլեգիա

136500

3

Հեմիպարեզ

136500

4

Պոլիոմիելիտ

136500

5

Արթրիտ և այլ հոդային հիվանդություններ

136500

6

Մանկական ուղեղային լուծանք

136500

7

Ողնաշարի և կեցվածքի շեղումներ

136500

Մեկ հիվանդի բուժման միջին տևողությունը 20 օր

Մեկ օրվա բուժման արժեքը

6825

ՀՀ

Ծառայության անվանումը

Գինը

/դրամ/

1

Բուժական ֆիզկուլտուրա /1 սեանս/

2000

2

Մերսում /1 սեանս/

1200

3

Ռեֆլեքսոթերապիա /1 սեանս/

1200

4

Ջրաբուժություն /1սեանս/

2000

         

Տնօրենի դիմումը ստացիոնարում բուժվողներին

LOGO

Բարի գալուստ

ԼՂՀ ԱՆ <<Ք. Քոքսի անվան վերականգնողական  կենտրոն>> 

         

 Հարգելի տիկին-պարոն

Ուրախ ենք Ձեր բուժումը իրականացնելու և պատրաստ ենք այն հնարավորինս արդյունավետ դարձնելու: Ցանկանում ենք ծանոթացնել Ձեզ Կենտրոնի պայմանների հետ, որոնք Դուք պարտավորվում եք պահպանել ի օգոտ Ձեր և Կենտրոնի կարգապահության պահպանմանը:

1.      Կենտրոնը պարտավորություն չի կրում գումարի և թանկարժեք իրերի կորուստի դեպքում:

2.      Բուժվողը պատասխանատվություն է կրում իր սենյակի և սենյակում գտնվող գույքի համար: Անհրաժեշտ է պահպանել սենյակի մաքրությունը, չի թույլատրվում սենյակում սնունդ պահել:

3.      Սնունդը նախատեսված է բացառապես բուժվողների համար և սահմանվում է երեք սնվելու ժամ.

    Նախաճաշ  –  08:30

    Ճաշ               – 12:45

    Ընթրիք         -  18:00   

4.     Բուժվողներին այցելություններ թույլատրվում է մինչև ժամը 21:30: Ձեր բուժման ժամերին չունենալ այցելուների հետ հանդիպում:

5.     Քնելու ժամը` 23:00-08:00:

6.     Ձեր բուժման համար պատասխանատու է Կենտրոնի, բժշկական թիմը (բժիշկ, վերականգնող թերապիստ բուժքույր, լոգոպեդ, հոգեբան, սոցիալական աշխատող): Թիմի անդամները հոգ կտանեն Ձեր բուժումը լիարժեք կազմակերպելու համար, իսկ անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ կկազմակերպվի  հետազոտություն համապատասխան բուժհաստատություններում:

7.     Պետք է լուրջ  վերաբերվել բուժման ժամանակացույցին` չուշանալ բուժումից և կատարել բոլոր պահանջները: Բուժման ժամանակ զերծ մնալ բջջային հեռախոսից օգտվելուց:

8.     Ձեր բուժմանը համապատասխան կստանաք ջրաբուժություն լողավազանում (մենք շատ կարևորում ենք, որ բոլորը ենթարկվեն այնտեղ գործող կանոններին):

9.     Հնարավորություն կունենաք մասնակցելու Կենտրոնում և Կենտրոնից դուրս կազմակերպվող արվեստի և սպորտի դասընթացներին: Վստահ եմ, որ մեր մոտ բուժվելու ժամանակաընթացքում ձեռք կբերեք մի նոր նախասիրություն:

10. Շենքի ներսում խստիվ արգելվում է ծխելը և ալկոհոլ օգտագործելը:

11. Կենտրոնի սոցիալական աշխատողը կօգնի Ձեզ իրազեկվելու Ձեր իրավունքների և արտոնությունների վերաբերյալ:

12. Ձեր բոլոր առաջարկներով և բողոքներով կարող եք դիմել Կենտրոնի բժշկին կամ ինձ:

 

Հույսով ենք, որ հնարավորինս կվերականգնեք Ձեր առողջությունը` Վերականգնողական կենտրոնում: Այստեղ բոլորը սիրով ու հոգատարությամբ կծառայեն Ձեզ` ակնկալելով Ձեզնից միայն Ձեր հարգալից վերաբերմունքը Կենտրոնում գործող կանոնների և անձնակազմի նկատմամբ: