Վերականգնողական կենտրոնը մեծ նշանակություն է տալիս ֆիզիկակական և մտավոր խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար տարատեսակ միջոցառումների կազմակերպմանը:

Վերականգնողական բուժումը իր մեջ ընդգրկում է նաև սոցիալական միջավայրում ադապտացումը: Վերականգնողական կենտրոնը մեծ նշանակություն է տալիս ֆիզիկակական և մտավոր խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար տարատեսակ միջոցառումների կազմակերպմանը՝ նպատակ ունենալով ամրապնդել հասարակության և հասակակիցների հետ կապը: IMG_6835

Comments are closed.